header

Välkommen till Innocenceorden

InnO logotyp smallInnocenceorden instiftades 1765 i den gustavianska andan. Ordensväsendet blomstrade i vårt land, liksom i de flesta andra länder i Europa. Ett stort antal Ordenssällskap verkade då för olika ändamål och enligt skilda ritualer. Förebild var de medeltida gillena och skråna men med en mer social karaktär genom att de stod hoven och aristokratin nära.

Under den gustavianska tiden trängdes den mekaniska världsbilden undan. Konst, musik och litteratur stod då i sin vackraste blom, arkitekturen var människovänlig, sällskapslivet utvecklat, modet smakfullt om än extravagant, och hantverket nådde den kanske allra högsta av toppar. Bellman, Lenngren, Haupt, Sergel, Kellgren och Kraus vittnar än idag om Sveriges kulturella storhetstid.


Det var inte längre den genom människan terrasserade omgivningen, som stod det gudomliga närmast. Linné såg i blommans smådelar, insekternas uppbyggnad, likväl som i naturens hela orörda gestalt en högre ordning. I naturen låg det gudomliga: "Låtom oss återvända till naturen" var J J Rousseaus budskap. Nu kom längtan till herdelivet, den oskuldsfulla passionen. Gustaf III såg i naturen en gudomlig mångfald och skönhet som genom varsamhet med naturen kunde lockas fram och upplevas med sinnenas hela öppenhet. Vi tillät känsloutbrott, tårar, suckar, amorösa lidelser och lekar.

"Det är genom nöjens anständiga utnyttjande som vi härdar våra sinnen att med munterhet och styrka bära livets stundom mödosamma angelägenheter", citat ur Ordens stadgar.

Idag har Orden två mål: att bedriva välgörande verksamhet och utveckla medlemsnyttan samt att vid firandet av Ordens högtidsdag – Solenne Dag - samla sina medlemmarna till Ordenskapitel med Stor Reception för att inom Ordensceremoniernas sirliga ram, hälsa nya medlemmar "recipiender" välkomna i glädjens, förtrolighetens och vänskapens tecken samt därefter till Stor Ordensbal med festlig samvaro, dans och andra oskyldiga spectacles, för att de därur skall kunna hämta den glädje som ärlig vänskap och förtrolighet kan ge. En bal i stor gala som förenade ungdomlig fräschör med anor och tradition från en epok – den gustavianska - med mer chevalereska umgängesformer och graciösare danser.