header

Upplysningar

Hemsida och kansli

Ordens hemsida, www.innocenceorden.se, ger intresserade en generell information om Orden och medlemmar ett komplement till den interna medlemsinformationen. ­

Post: Innocenceorden, Box 210, SE-182 06 Djursholm

E-post:

Ordens plusgiro: 22 55 12-3 InnocenceOrden IBAN- nr SE72 9500 009 6042 0225 5123 BIC-adress NDEASESS

Anmäl ändrad adress eller annan uppgift!

Medlem ombeds att omgående per e-post eller post till Kansliet anmäla ändrad adress eller annan Matrikeluppgift via E-post.
Använd gärna formuläret som nås via Fliken Adressändring. Matrikeln Del 2. Upplysningar.

­