header

Nyheter hösten 2021

Innocenceordens högtidsdag Solenne Dag 2021 är inställt p.g.a. pandemin.

Ta del av Stormästarens besked nedan.

"Stormästarens brev"

InnocenceNytt - information till medlemmar utkommer två gånger per år

  • Nr 46 utkommer i februari 2021 tillsammans med årsavgift 2021
  • Nr 47 utkom april 2022

Ordens Matrikel / Calendar

Utkommer i juni året efter firandet av Solenne Dag

De innehåller praktiska upplysningar, stadgar, historiska uppgifter och förteckning över Ordens medlemmar.

Utgåva 12 • 2020 - 2022 utkommer i juni 2020.